Digitalizarea IMM-urilor – Cum să-ți pregătești compania pentru tranziția în online

This is a short introduction to the blog post, which you can easily add to your posts with a custom field.

Autor articol: webmate

Procesul de digitalizare promite să aducă o serie de beneficii pentru companiile din toate domeniile de activitate. În special, acest proces se concentrează pe implementarea tehnologiilor digitale în procesele de afaceri, îmbunătățirea eficienței și creșterea competitivității.

Unul dintre aspectele cele mai importante ale acestui proces este dezvoltarea de soluții de automatizare personalizate pentru companii. Acestea pot include automatizarea proceselor de afaceri, cum ar fi gestionarea comenzilor sau a facturilor, precum și crearea de aplicații software care să simplifice fluxul de lucru al angajaților. Automatizarea poate reduce erorile umane și poate crește eficiența proceselor, ceea ce va duce la o creștere a productivității și a profitabilității.

Web development este, de asemenea, un element important al procesului de digitalizare. Dezvoltarea de website-uri și aplicații mobile poate ajuta la creșterea vizibilității companiei și la atragerea de noi clienți. Acestea pot, de asemenea, oferi clienților acces la informații și servicii online, ceea ce poate simplifica procesele de afaceri și poate crește satisfacția clienților.

În plus, procesul de digitalizare va include și implementarea tehnologiilor de inteligență artificială și analiză de date pentru a spori capacitatea de luare a deciziilor în funcție de tendințele de pe piață. Aceasta va permite companiilor să ia decizii informate și să se adapteze rapid la schimbările din mediul de afaceri.

Cu toate acestea, implementarea acestor tehnologii poate fi costisitoare și complexă, astfel încât este important pentru companii să lucreze cu parteneri de încredere care să le poată oferi soluții personalizate și să poată asista în procesul de implementare.

Ce presupune Digitalizarea afacerii

Digitalizarea îmbunătățește semnificativ interacțiunea cu clientul și mecanismele firmei, îmbunătățește calitatea serviciilor și a produselor pe care le poți oferi și te ajută să ai un avantaj în fața competiției.

Un plan adecvat de digitalizare poate ajuta la reinventarea proceselor, la îmbunătățirea calității și la economisirea de timp pierdut pe procesele repetitive.

Beneficiile digitalizării

Deși există nenumărate beneficii ale digitalizării proceselor de afaceri, acestea variază în funcție de obiectivele companiei tale. Fie că treci de la facturi pe hârtie la facturi electronice, de la aprovizionarea tradițională de bunuri la achizițiile electronice sau vrei să digitalizezi gestionarea lanțului de aprovizionare de la un capăt la celălalt, există anumite avantaje pe care digitalizarea le aduce întotdeauna atunci când este făcută corect.

Există multe motive pentru care să faci această schimbare:

 • Economisești resurse
 • Posibilitatea să generezi și să analizezi rapoarte avansate
 • Acces la mai multe instrumente de atragere de clienți noi
 • Un avantaj considerabil în fața concurenților
 • Crești profitabilitatea afacerii
 • Reduci și optimizezi costurile operaționale.
 • Îmbunătățești experiența clienților și colaborarea între angajați
 • Crești inovația.
 • Îmbunătățești colectarea și analiza datelor

Analiza de nevoi – Pasul necesar înainte de a începe procesul

Primul pas pe care ar trebui să-l ai în vedere este analiza de nevoi, denumită și faza de descoperire a nevoilor. Această analiză este indicată a fi făcută împreună cu un partener ce oferă atât consultanță, cât și dezvoltare în domeniul tehnologiei. În medie, această analiză poate dura de la câteva ore, până la câteva zile, în funcție de specificul business-ului tău.

Planul tău de analiză cu furnizorul de IT trebuie să urmărească mai multe puncte:

 • Definirea caracteristicilor tehnice pentru achiziții de echipamente IT, software și hardware, identificarea de soluții de backup a informațiilor, găsirea de soluții personalizate în funcție de activitatea firmei.
 • Dezvoltarea infrastructurii IT. Acest punct cuprinde tot ce ține de dezvoltarea unui website, achiziția unui domeniu, găzduire, achiziții echipamente și soluții software, soluții de stocare a datelor.

Programul de Digitalizare a IMM-urilor

Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii au acum la dispoziție oportunitatea de accesare a granturilor de câte 20.000-100.000 de euro din Programul pentru digitalizarea IMM.

Condiții:

 1. Să fie înființate în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, respectiv a OUG nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobată prin Legea nr. 301/2011, și să aibă sediul social în România.
 2. Calitatea de IMM trebuie să existe atât la data depunerii aplicației de proiect, cât și la data semnării contractului de finanțare;
 3. Sunt înființate cel târziu la data de 31.12.2021.
 4. Nu au avut activitatea întreruptă/suspendată în anul 2022;
 5. Au înregistrat profit din exploatare în anul 2021;
 6. Nu desfășoară activități cu produse cu caracter erotic sau obscen, activități din domeniul jocurilor de noroc, precum și cele care contravin ordinii publice și/sau prevederilor legale în vigoare;
 7. Nu dețin pagini web care conțin acte sau materiale cu caracter obscen, definite conform Legii 196/2003, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 8. Nu intră în categoria de “întreprinderi aflate în dificultate”, așa cum acestea sunt definite în ghidul solicitantului;
 9. Nu se află în stare de faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activității sau nu se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;
 10. Nu fac obiectul unui ordin de recuperare, în urma unei decizii privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal și/sau incompatibil cu piața comună.
 11. Nu au legătură cu industria de tutun (producție, distribuție, prelucrare și comerț);
 12. Nu prevăd clonarea în scopuri reproductive; nu desfășoară activități destinate modificării patrimoniului genetic al ființei umane care ar putea face astfel de schimbări ereditare, activități de creare a embrionilor umani exclusiv în scopul cercetării sau în scopul obținerii de celule stem, inclusiv de către mijloace de transfer nuclear de celule somatice;
 13. Nu desfășoară activități de jocuri de noroc (producție, construcție, distribuție, prelucrare, comerț sau software conex);
 14. Nu desfășoară comerț sexual;
 15. Nu implică animale vii în scopuri experimentale și științifice în măsura în care respectarea „Convenției Consiliului Europei pentru protecția animalelor vertebrate utilizat în scopuri experimentale și în alte scopuri științifice ”nu poate fi garantată;
 16. Nu desfășoară activități de dezvoltare imobiliară sau financiare, cum ar fi achiziționarea sau tranzacționarea cu instrumente financiare.
 17. Nu desfășoare activități legate de exploatare/extracție, prelucrare, distribuție, depozitare sau arderea combustibililor fosili solizi și a petrolului, precum și investiții legate de extracția gazelor.
 18. Se angajează ca la finalul implementării proiectului să atingă minim 6 dintre criteriile de intensitate digitală, conform Indicelui economiei și societății digitale (DESI), respectiv să devină o întreprindere:

Cheltuieli eligibile:

a) cheltuieli cu servicii de consiliere/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care are nevoie IMM-ul, cu condiția ca soluțiile tehnice identificate și descrise în documentația tehnică realizată, să facă obiectul investițiilor din cadrul proiectului aferent cererii de finanțare;

b) cheltuieli aferente achiziționării de hardware TIC, de echipamente pentru automatizări și robotică integrate cu soluții digitale și a altor dispozitive și echipamente aferente, inclusiv pentru E-commerce, IoT (Internet of Things), tehnologii blockchain etc., precum și cheltuieli de instalare, configurare și punere in funcțiune;

c) cheltuieli aferente realizării rețelei LAN/WiFi;

d) cheltuieli aferente achiziționării și/sau dezvoltării și/sau adaptării aplicațiilor/licențelor software, cheltuieli pentru configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, pentru gestiune financiară, gestiunea furnizorilor, resurse umane, logistică, cheltuieli pentru implementarea RPA (Robotic Process Automation), ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Mangement), pentru sisteme IoT (Internet of Things) și AI (Artificial Intelligence), tehnologii blockchain, soluții E-Commerce etc. și integrarea acestora in BTP (Business Technology Platform), acolo unde este cazul;

e) cheltuieli aferente achiziționării unui website de prezentare a companiei;

f) cheltuieli aferente achiziționării/închirierii pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului, a unui nume de domeniu nou;

g) cheltuieli cu servicii de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil;

h) cheltuieli aferente achizițiilor de servicii de tip Cloud Computing pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului;

i) cheltuieli aferente achiziționării de servicii pentru consolidarea securitatii cibernetice aplicabile pentru software/găzduire/rețele, pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului;

j) cheltuieli cu serviciile pentru auditare tehnică IT (elaborare raport tehnic IT); Entitățile care furnizează astfel de servicii nu pot avea calitatea de furnizori și pentru alte cheltuieli eligibile în cadrul unui proiect.

k) cheltuieli cu instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC (cheltuială obligatorie în procent de maxim 10% din valoarea finanțată). În cadrul acestei categorii de cheltuieli vor fi cuprinse obligatoriu și cursuri în domeniul IT pentru persoanele responsabile cu conducerea și controlul întreprinderii, cursuri care să aibă rolul de a-i ajuta pe aceștia să conștientizeze rolul digitalizării în creșterea unei întreprinderi. Cursurile de competențe digitale trebuie să fie acreditate Autoritatea Națională pentru Calificări sau /și cu recunoaștere națională/ internațională etc.

Cum crești punctajul pentru accesarea granturilor

 • Pentru a crește șansele de finanțare, antreprenorii trebuie să se asigure că au un profit de exploatare pe anul anterior depunerii cererii de finanțare.
 • Vizibilitatea pe rețelele sociale. Afișarea firmei tale pe cel puțin două rețele sociale, pentru a bifa doua criterii DESI  (The Digital Economy and Society Index), constituie avantaje în creșterea punctajului în accesarea granturilor de digitalizare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Soluții software pentru digitalizarea afacerii

Soluțiile software recomandate de noi pentru a putea avea o afacere digitalizată includ dezvoltarea/implementarea unor software precum:

 • Software CRM (Customer Relationship Management), care automatizează sarcinile legate de vânzări, marketing și servicii pentru clienți.
 • Software ERP (Enterprise Resource Planning), care integrează și automatizează toate aspectele unei afaceri, inclusiv contabilitatea, gestionarea stocurilor și managementul lanțului de aprovizionare.
 • Software de management de proiect, care ajută companiile să automatizeze sarcinile legate de planificarea, urmărirea și execuția proiectelor.
 • Software de automatizare a marketingului, care poate automatiza sarcini precum marketingul prin e-mail, managementul rețelelor sociale și optimizarea promovării pe motoarelor de căutare.
 • Software de management al resurselor umane, care automatizează sarcinile legate de resursele umane, cum ar fi recrutarea, integrarea și păstrarea înregistrărilor angajaților.
 • Platformă de comerț electronic, care poate automatiza sarcinile legate de vânzările online și de servicii pentru clienți.

Un partener care să îți asculte și rezolve problemele digitale

Webmate Creative oferă pachete pentru implemetarea unor soluții personalizate în tranziția companiilor spre un proces de digitalizare, lucru care permite ca în cel mai scurt timp să fie vizibilă o creştere semnificativă a productivităţii şi a eficienţei angajaţilor și a companiei.

Te putem ajuta cu:

 • Analizarea proceselor de business care pot să fie îmbunătățite cu ajutorul tehnologiei.
 • Consultanță în alegerea soluției potrivite.
 • Integrarea unor soluții complexe de productivitate ERP, pentru a partaja informații între diferite zone funcționale comerciale;
 • Implmentarea unui CRM;
 • Implementarea unui sistem de vânzări online

Prin analizarea temeinică a cerințelor de business, putem oferi soluții software cu costuri competitive, scalabile și robuste.

Articole similare

Descoperiți articole similare care te-ar putea interesa.

Cum să creezi o strategie de conținut care convertește

Definirea obiectivelor strategiei de conținut este primul pas crucial în dezvoltarea unei strategii eficiente. Obiectivele trebuie să fie clare, măsurabile, realizabile, relevante și limitate în timp. Acestea ar trebui să reflecte direcția generală a afacerii și să ofere o viziune…...

Photo Content calendar

Oferirea unui suport eficient și accesibil vizitatorilor tăi

Oferirea unui suport eficient și accesibil vizitatorilor tăi este crucială pentru succesul afacerii tale. Atunci când utilizatorii întâmpină dificultăți sau au întrebări, ei au nevoie de un canal de comunicare rapid și eficient pentru a obține ajutor. Dacă nu oferi…...

Photo Efficient support

Strategii de optimizare pentru motoarele de căutare mobile

În ziua de azi, tot mai mulți oameni folosesc dispozitive mobile pentru a căuta informații pe internet. Acest lucru face ca optimizarea pentru motoarele de căutare mobile să fie extrem de importantă pentru orice afacere sau site web. Motoarele de…...

Photo Mobile phone